Zoek in Video's, Leden, Evenementen, Audio-bestanen, Foto's en Blogs Zoeken

src="http://www.cross.tv/images/cms/vision.png" mce_src="http://www.cross.tv/images/cms/vision.png">

Onze slogans "SHARE THE GLORY" en "Als het water heeft betrekking op de SEA" onze visie delen aan degenen die weten van het christelijk geloof en waarden.


Onze visie is het samenbrengen van gelovigen uit alle hoeken van de aarde, om innovatieve streaming media en social networking tools bieden aan kerken, organisaties, groepen, gezinnen, kunstenaars en individuele gelovigen en vallen bij degenen met een nieuw publiek te verbinden dichtbij en ver weg.
Wij zijn van mening dat de huidige communicatietechnologieën zijn een geschenk van God aan Zijn kinderen om hen in staat stellen om de Grote Opdracht te vervullen in onze generatie. Wij geloven dat de kracht van internet mededeling is onderschat en dat het tijd is voor mensen van het christelijk geloof worden hoorbaar en zichtbaar online, met gebruikmaking van het aan haar volle potentieel mogelijk is.
Wij geloven dat door eenheid en in een geest van liefde en aanmoediging, van ons allemaal samen kunnen maken verschil online.
Wij geloven in een onbaatzuchtige manier om social networking platformen - te gebruiken in plaats van rekening te delen - bij te dragen in plaats van het ontvangen - in het vinden van manieren om onze hulp te bieden aan anderen dan in het vragen om een hand uit.
Wij willen een positieve verandering op het internet en miljoenen gelovigen zien, kunstenaars, kerken en ministeries "SHARE THE GLORY" totdat de aarde is gevuld met het ... "als de water omvat de zee! "